Zwrot towaru na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

A. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy kupna- sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać na nasz adres mailowy   i czekać na informację z naszej strony dotyczącą postępowania w związku z odesłaniem zamówienia.

B. Przesyłki nadesłane bez uprzedniego przesłania oświadczenia oraz wysłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane.

C. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i sprawny. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków towar nie zostanie przyjęty lub pieniądze nie zostaną zwrócone.

D. W rozumieniu art.10 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwrotom nie podlegają produkty barwione, malowane, cięte lub wykonywane pod indywidualne zamówienie, m.in. farby, impregnaty, lakiery, itp., które wg ustawy są wykonywane zgodnie z preferencjami klienta.

UWAGA!!! Zwrot towaru według obowiązującej ustawy przysługuje tylko klientom indywidualnym i jednoosobowym działalnościom gospodarczym.

E. W sytuacji, gdy klient zdecydował się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie byłą, a klientowi zostanie wystawiony dokument korygujący do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii dokumentu  korygującego, zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszt dostawy zakupionego towaru.

Reklamacje:

A. Produkty w sklepie internetowym www.ekofarby24.pl objęte są gwarancję. Okres gwarancji określony jest na stronie produktu w jego opisie. Brak takiej informacji należy traktować jako brak udzielania gwarancji na dany produkt.

B. Warunkiem rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest przesłanie przez klienta oświadczenia na nasz adres mailowy i oczekiwanie na informację z naszej strony dotyczącą postępowania z uszkodzonym towarem.

Brak reakcji ze strony sklepu jest jednoznaczny z niedostarczeniem wiadomości od klienta.

C. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

D. Towar wadliwy nadesłany bez uprzedniego przesłania oświadczenia oraz wysłany na koszt sklepu nie będzie przyjmowany.

 

 

 

 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy do druku i odesłania wraz z towarem 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

      SPRZEDAWCA                                                                           KLIENT
3-SKI Waldemar Skibicki                             ……………………………………………………

     ul. Wysockiego 70                                    ……………………………………………………

      15-167 Białystok                                     ……………………………………………………

    NIP: 542-155-54-13                                  ……………………………………………………

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:

1. ………………………………………………………………………………………………...

2. ………………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………………...

4. ………………………………………………………………………………………………...

Numer zamówienia: ..............................Data zawarcia umowy: .................................................

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy

nr ………………………………………………………………………………………………..

Data i podpis

 

  .................................................................